Η παρούσα διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρακτικών Δικαστηρίων αποτελεί μέρος του έργου «Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ».

Σχετικά με το έργο

Το παρόν έργο δίνει τη δυνατότητα αυτοματοποίησης των διαδικασιών που σχετίζονται με τη παραγωγή των πρακτικών των δικαστηρίων της χώρας, καθώς και προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες πρόσβασης σε αυτά.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Το έργο παρέχει υπηρεσίες τόσο για δικαστικούς λειτουργούς όσο και για εξωτερικούς χρήστες όπως δικηγόροι και το ευρύ κοινό.

Νέα - Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν νέα