Διεύθυνση

Λ. Σαλώνων 18
331 00
Άμφισσα
N. Φωκίδας
Πρωτοδικείο: 
Πρωτοδικείο Άμφισσας

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Ειρηνοδικείο Άμφισσας 22650 29742 22650 28604