Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Προϊστάμενος Ειρηνοδικείου 2610 330474
Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας 2610 320883
Προϊστάμενος Γραμματείας 2610 328655
Τμήμα Προσδιορισμού – Αρχείου – Διαταγών Πληρωμής 2610 330807
Τμήμα Γραμματείας Έδρας – Καθαρογραφής 2610 336832 2610 344684