Διεύθυνση

Εθνικής Αντιστάσεως 64
593 00
Αλεξάνδρεια
N. Ημαθίας
Πρωτοδικείο: 
Πρωτoδικείo Βέροιας

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Ειρηvoδικείo Αλεξάvδρειας 23330 23568 23330 28127