Διεύθυνση

Μπακόλα Γώγου 47
471 00
Άρτα
N. Άρτας
Πρωτοδικείο: 
Πρωτοδικείο Άρτας

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Γραφείο Ειρηνοδίκη 26810 70032