Διεύθυνση

Πλατεία Δικαστηρίων
661 00
Δράμα
N. Δράμας
Πρωτοδικείο: 
Πρωτοδικείο Δράμας

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Γραφείο Ειρηνοδικών 25210 21122
Γραμματεία 25210 23587