Διεύθυνση

Φλέμιγκ 2
601 00
Κατερίνη
N. Πιερίας
Πρωτοδικείο: 
Πρωτoδικείo Κατερίνης

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Ειρηvoδικείo Πιερίας 23510 59394, 23510 59395, 23510 59383 23510 59381