Διεύθυνση

Πλ. Ωρολογίου 1
591 00
Βέροια
N. Ημαθίας
Πρωτοδικείο: 
Πρωτoδικείo Βέροιας

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Ειρηvoδικείo Βέρoιας 23310 29512 23310 73998