Διεύθυνση

Μιχ. Βόγδου 1
671 00
Ξάνθη
N. Ξάνθης
Πρωτοδικείο: 
Πρωτoδικείo Ξάνθης

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Ειρηvoδικείo Ξάvθης 25410 22470 25410 66067 [email protected]