Διεύθυνση

Πρ. Σχολή Ευελπίδων
101 71
Αθήνα
Ν. Αττικής
Εφετείο: 
Εφετείο Αθηνών

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Προϊστάμενος των Υπηρεσιών 210 8828400
Αναπληρωτής Προϊστάμενος 210 8843498
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 210 8827605
Προϊστάμενος Γραμματείας 210 8826006
Ασφαλιστικά Μέτρα 210 8843014
Αυτοκίνητα 210 8841329
Γενικό Αρχείο 210 5238044, 210 3213550
Γραμματεία Ειδικών Διαδικασιών 210 8841415
Γραμματεία Τακτικής Διαδικασίας 210 8841418
Διοικητικό 210 8841618 210 8841618
Μονομελές Πλημ/κείο 210 8841050
Πρόεδρος Υπηρεσίας 210 8843016
Πρωτόκολλο 210 8841619, 210 8213248 210 8841619
Τριμελές Πλημμελειοδικείο 210 8841021