Διεύθυνση

Βέροιας 2
582 00
Έδεσσα
N. Πέλλας
Εφετείο: 
Εφετείο Θεσσαλονίκης

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Πρόεδρος 23810 23344 23810 23344
Προϊστάμενος Δ/νσης 23810 24790
Πολιτικό Τμήμα 23810 24789
Ποινικό Τμήμα 23810 24787
Ανάκριση 23810 22964