Διεύθυνση

Πλατεία Δαβάκη
521 00
Καστοριά
N. Καστοριάς
Εφετείο: 
Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Πρόεδρος 24670 22554
Προϊστάμενος Γραμματείας 24670 22658 24670 22658
Πολιτικό Τμήμα 24670 22661 24670 22661
Ποινικό Τμήμα 24670 22694