Διεύθυνση

Κολοκοτρώνη 27
201 00
Κόρινθος
Ν. Κορινθίας
Εφετείο: 
Εφετείο Ναυπλίου

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Πρόεδρος 27410 41008
Προϊστάμενος Γραμματείας 27410 41007 27410 41143
Πολιτικό Τμήμα 27410 41058 27410 41131
Ποινικό Τμήμα 27410 41136
Βουλεύματα 27410 41081