Διεύθυνση

Μεγάλου Αλεξάνδρου & Κούμα
411 10
Λάρισα
N. Λάρισας
Εφετείο: 
Εφετείο Λάρισας

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Πρόεδρος 2410 254335
Γραμματεία 2410 535136 2410 536662
Πολυμελές 2410 258150
Μονομελές 2410 536943
Ποινικό Τμήμα 2410 538062
Αρχείο Πιστοποιητικά 2410 537809
Βουλεύματα Πτωχεύσεις 2410 537801