Διεύθυνση

Γούναρη 30
262 22
Πάτρα
N. Αχαΐας
Εφετείο: 
Εφετείο Πατρών

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Πρόεδρος 2610 322238, 2610 346189
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2610 320436
Γραμματεία 2610 314490 2610 318296
Αρχείο 2610 311753
Ποινικό Τμήμα 2610 330467 2610 317812
Πολιτικό Τμήμα 2610 334197
Βουλεύματα 2610 334077
Πτωχεύσεις 2610 323093
Πολυμελές 2610 324311
Γραμματείς Πολιτικής ΄Εδρας 2610 340675
Γραμματείς Πολιτικής ΄Εδρας 2610 340675
Γραμματείς Ποινικής ΄Εδρας 2610 315814