Διεύθυνση

Δικ. Μέγαρο Ελ. Βενιζέλου 1
481 00
Πρέβεζα
N. Άρτας
Εφετείο: 
Εφετείο Ιωαννίνων

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Πρόεδρος 26820 22327
Προϊστάμενος Δ/νσης 26820 28832 26820 28832
Ποινικό Tμήμα 26820 22404
Πολιτικό Τμήμα 26820 22328