Η διαδικτυακή πύλη του ΟΣΠΔ παρέχει υπηρεσίες σε Δικαστικούς Λειτουργούς και Δικαστικούς Υπαλλήλους σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν στα πρακτικά των δικαστηρίων καθώς και σε εξωτερικούς χρήστες, δικηγόρους ή πολίτες, χορηγώντας τους πρακτικά που σχετίζονται αποκλειστικά με τις υποθέσεις τους.

Υπηρεσίες Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων
Αναζήτηση πρακτικού με κωδικό πρόσβασης