Διεύθυνση

Ζαρίφη 2
681 00
Αλεξανδρούπολη
N. Έβρου
Πρωτοδικείο: 
Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Ειρηvoδικείo Αλεξαvδρoύπoλης 25510 20889 25510 28365