Διεύθυνση

Μυρτιδιωτίσσης 5
Μυρτιδιωτίσσης 5
Αίγινα
Ν. Αττικής
Πρωτοδικείο: 
Πρωτoδικείo Πειραιά

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Ειρηvoδικείo Αιγίvης 22970 22636 22970 23851