Διεύθυνση

Εθνομαρτύρων 64 Α
682 00
Ορεστιάδα
N. Έβρου
Εφετείο: 
Εφετείο Θράκης

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Πρόεδρος 25520 24555
Προϊστάμενος Γραμματείας 25520 29333
Προσδιορισμός 25520 25055
Τριμελές Τμήμα 25520 28261
Μονομελές Τμήμα 25520 24677 25520 28102