Διεύθυνση

Κάλυμνος
852 00
Ν. Δωδεκανήσου
Πρωτοδικείο: 
Πρωτοδικείο Κω

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Ειρηvoδικείo Καλύμvoυ 22430 29550 22430 24184