Διεύθυνση

Κυπαρισσία
245 00
Ν. Μεσσηνίας
Πρωτοδικείο: 
Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Ειρηvoδικείo Κυπαρισσίας 27610 23317