Διεύθυνση

Βαλαωρίτου & 8ης Μεραρχίας
311 00
Λευκάδα
N. Λευκάδας
Εφετείο: 
Εφετείο Δυτικής Στερεάς

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Πρόεδρος 26450 22339
Προϊστάμενος Γραμματείας 26450 23345 26450 23345
Γραμματεία 26450 22533
Ανακριτής 26450 22396
Δικαστές 26450 21442