Διεύθυνση

Γλαντζή & Κακαβά
195 00
Λαύριο
Πρωτοδικείο: 
Πρωτοδικείο Αθηνών

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Ειρηvoδικείo Λαυρίoυ 22920 28080 22920 60132