Διεύθυνση

Βασιλικά
570 08
Θεσσαλονίκη
N. Θεσσαλονίκης
Πρωτοδικείο: 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Ειρηvoδικείo Βασιλικώv 23960 22941, 23960 22940 23960 22941