Διεύθυνση

Σπυροπούλου 6
321 00
Λιβαδειά
N. Βοιωτίας
Εφετείο: 
Εφετείο Λαμίας

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Πρόεδρος 22610 29437
Πολιτικό Τμήμα 22610 22679
Ποινικό Τμήμα και Βουλεύματα 22610 22986
Ασφαλιστικά 22610 28674 22610 20429