Ky portal i Sistemit të Integruar të Procesverbaleve Gjyqësore është pjesë e projektit « Regjistrim Digjital, Magazinim dhe Dispozicion të Procesverbaleve Gjyqësore me Partneritet të Sektorit Publik - Privat ».

Të dhëna relative me projektin

Projekti konkret jep mundësinë për Automatizim të procedurave relative me prodhimin e procesverbaleve gjyqësore të shtetit si dhe me shërbime digjitale të avancuara për hyrjen tek ato.

Shërbime të ofruara

Projekti ofron shërbime për juristët si dhe për përdoruesit e jashtëm të tillë si avokatët dhe publiku i gjerë.

Njoftime të reja- Deklarata

Nuk ekzistojnë njoftime të reja