Sipërmarrësi:
 
Profile Digital Services SH.P.K
Rruga Sigru 199, N. Smirni, KP 17121
Tel. +210-9301200- Faks + 210-9301222

Na kontaktoni për probleme teknike ose për probleme të tjera të cilat keni vënë re në shërbimet e SIPSGJ ose paraqisni pyetjet e tuaja. Ju lutemi plotësoni të gjitha fushat e formularin e mëposhtëm.

* Fushë e detyrueshme