Διεύθυνση

Τρικούπη Χαριλάου 32
691 32
Κoμoτηvή
N. Ροδόπης
Πρωτοδικείο: 
Πρωτοδικείο Ροδόπης

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Ειρηvoδικείo Κoμoτηvής 25310 22634 25310 32610