Διεύθυνση

Αγ. Νικολάου 8
322 00
Θήβα
N. Βοιωτίας
Εφετείο: 
Εφετείο Ευβοίας

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Γραμματεία 22620 24931, 22620 27353 , 22620 29090, 22620 22653, 22620 27850 22620 21959