Διεύθυνση

Θέμιδος
190 14
Καπανδρίτι
Ν. Αττικής
Πρωτοδικείο: 
Πρωτοδικείο Αθηνών

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Ειρηvoδικείo Μαραθώvoς 22950 52633 22950 54133