Διεύθυνση

26ης Οκτωβρίου 5
546 26
Θεσσαλονίκη
N. Θεσσαλονίκης
Εφετείο: 
Εφετείο Θεσσαλονίκης

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Προϊστάμενος 2310 529626
Προϊστάμενος Γραμματείας Διοικητικό 2310 507235, 2310 507233, 2310 511987, 2310 507224 2310 507223, 2310 548020
Κατάθεση Δικογράφων 2310 511202
Δημοσίευση Πολιτικών Αποφάσεων 2310 555940
΄Ενδικα Μέσα 2310 514276
Ασφαλιστικά Μέτρα 2310 517873
Πτωχεύσεις 2310 518909
Προϊστάμενος Ποινικού Τμήματος 2310 518398
Δημοσίευση Ποινικών Αποφάσεων 2310 507104
Βουλεύματα 2310 529265
΄Ενδικα Μέσα 2310 529479