Διεύθυνση

Κουφάλια
571 00
Κουφάλια
N. Θεσσαλονίκης
Πρωτοδικείο: 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Ειρηvoδικείo Κoυφαλίωv 23910 52867 23910 52904