Διεύθυνση

Παπαγεωργάκη 1
631 00
Χαλκιδική
N. Χαλκιδικής
Εφετείο: 
Εφετείο Θεσσαλονίκης

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Πρόεδρος 23710 29201
Προϊστάμενος Γραμματείας 23710 29205 23710 29238
Γραμματεία 23710 29255
Ποινικό Τμήμα 23710 29229, 23710 29233
Πολιτικό Τμήμα 23710 29255