Διεύθυνση

Πλατεία Τρόμπακα
592 00
Νάουσα
N. Ημαθίας
Πρωτοδικείο: 
Πρωτoδικείo Βέροιας

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
23320 28566 23320 28888