Διεύθυνση

Μεγάλου Αλεξάνδρου 91
612 00
Πολύκαστρο
N. Κιλκίς
Πρωτοδικείο: 
Πρωτοδικείο Κιλκίς

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Ειρηvoδικείo Πoλυκάστρoυ 23430 42883 23430 22632