Διεύθυνση

Μεραρχίας 53
621 00
Σέρρες
N. Σερρών
Πρωτοδικείο: 
Πρωτοδικείο Σερρών

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Ειρηvoδικείo Σερρώv 23210 90255, 23210 90256