Διεύθυνση

Κιάτο
202 00
Ν. Κορινθίας
Πρωτοδικείο: 
Πρωτοδικείο Κορίνθου

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Ειρηvoδικείo Σικυώvoς 27420 28641