Διεύθυνση

26ης Οκτωβρίου 5
546 26
Θεσσαλονίκη
N. Θεσσαλονίκης
Πρωτοδικείο: 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Προϊστάμενος Ειρηνοδικείου 2310 536619
Διευθυντής Γραμματείας 2310 554087
Τακτική Διαδικασία 2310 536656
Ασφαλιστικά Μέτρα 2310 531974
Μικροδιαφορές 2310 535141 2310 519300
Δημοσίευση - Καθαρογραφή 2310 507482
Αρχείο 2310 507480
Εκούσια 2310 507387