Διεύθυνση

Πλατεία Δικαστηρίων
661 00
Δράμα
N. Δράμας
Εφετείο: 
Εφετείο Θράκης

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Πρόεδρος 25210 22470
Γραμματεία 25210 22480 25210 21100
Προσδιορισμός 25210 21721
Πολιτικό Τμήμα 25210 20461
Ποινικό Τμήμα 25210 22613