Διεύθυνση

Γ. Μπουσίου 3
511 00
Γρεβενά
N. Γρεβενών
Εφετείο: 
Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Πρόεδρος 24620 22456
Προϊστάμενος Γραμματείας 24620 22994
Ποινικό Τμήμα 24620 24707 24620 84389