Διεύθυνση

Φίλωνος Σκουζέ 3-5
185 35
Πειραιάς
Ν. Αττικής
Εφετείο: 
Εφετείο Πειραιά

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Πρόεδρος Τριμελούς Συμβουλίου 210 4520519
Προϊστάμενος Γραμματείας 210 4520582
Λογιστήριο Προμήθειες 210 4286593
Βουλεύματα 210 4520545 210 4520545
΄Εδρες Πολιτικής Διαδικασίας 210 4286594
Επιμελητές 210 4286595
Ειδικές Διαδικασίες 210 4520354
Πρόεδρος Υπηρεσίας 210 4582075
Πολιτικό Τμήμα 210 4286596
Καθαρογραφή 210 4286592
Ποινικό Τμήμα 210 4186900