Διεύθυνση

Μεραρχίας 53
621 00
Σέρρες
N. Σερρών
Εφετείο: 
Εφετείο Θεσσαλονίκης

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Α΄ Πρόεδρος 23210 90201
Β΄ Πρόεδρος 23210 90202
Ανακριτής 23210 90205 23210 90216
Προϊστάμενος Γραμματείας 23210 90200 23210 90277
Μονομελές Τακτική Διαδικασία 23210 90203
Μονομελές Ειδική Διαδικασία 23210 90213, 23210 90225
Ασφαλιστικά Μέτρα 23210 90211
Τακτική Πολυμελούς 23210 90212
Εκουσία Δικαιοδοσία 23210 90209
Πιστοποιητικά 23210 90223
Εκκαθάριση 23210 90218