Διεύθυνση

Τερτσέτη 1
291 00
Ζάκυνθος
N. Ζακύνθου
Πρωτοδικείο: 
Πρωτοδικείο Ζακύνθου

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Ειρηvoδικείo Ζακύvθoυ 26950 22331