Διεύθυνση

Γεωργίου Μπουσίου 3
511 00
Γρεβενά
N. Γρεβενών
Πρωτοδικείο: 
Πρωτοδικείο Γρεβενών

Υπηρεσίες δικαστηρίου

Ονομασία Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Ειρηvoδικείo Γρεβεvώv 24620 22401, 24620 22420